zde se nacházíte:
Úvod > FAQ

Často kladené otázky

Je v cene zahrnutá doprava?

Uvedené ceny súprav už zahrňujú cenu dopravy v rámci ČR a SR.

Kedy mi bude súprava doručená?

Ako výrobca týchto súprav máme štandardne väčšinu položiek stále skladom a snažíme sa súpravu odosielať do 3 pracovných dní od obdržania záväznej objednávky. 

Je možné zaradiť tieto pokusy do RUP (Rámcový učebný program)?

Áno, súpravy boli koncipované predovšetkým s ohľadom na RUP. Jedným z hlavných cieľov projektu Chémia a svetlo je využiť pokusy k názornému vysvetleniu učiva, ktoré sa bežne preberá na ZŠ a SŠ. Na každej karte s návodom nájdete k danému pokusu zoznam tematických RUP okruhov, ku ktorým sa pokus vzťahuje.

Môžu pokusy prevádzať aj žiaci?

Áno, hlavne súprava Študent je primárne určená priamo žiakom ZŠ a SŠ. Pokusy, ktoré obsahuje, sú nenáročné na prevedenie, bezpečné a umožňujú rýchlou, názornou a zábavnou formou pochopiť učivo a spestriť výuku. 

Aké sú hlavné rozdiely medzi súpravami?

Súprava Študent je svojim pojatím predovšetkým koncipovaná ako kompaktná žiacka súprava, ktorú môžete integrovať do hodín chémie a laboratórnej praxe na ZŠ a SŠ.

Súprava Štandard je stredná varianta súpravy Chémia a svetlo, ktorá rozširuje ponuku pokusov súpravy Študent ak z pohĺadu výberu jednotlivých pokusov, tak čo se týka kapacity experimentov. 

Súprava Profesionál je komplexná a vysokokapacitná súprava, ktorá výrazne rozširuje ponuku pokusov súpravy Študent. V súprave Profesionál nájdete kompletný súbor tých najatraktívnejších experimentov, ktoré súvisia s chémiou a svetlom a ktoré spoľahlivo nadchnú tých najzvedavejších žiakov, ako aj samotných učiteľov. Súprava obsahuje chemikálie vo veľkom rozsahu a poskytuje tak možnosť veľkého počtu opakovania pokusov.

Aká je časová náročnosť pokusov?

Väčšina pokusov zo súprav je navrhnutá tak, aby žiaci mohli prípravu, samotný pokus a aj jeho krátke vyhodnotenie previesť v jednej hodine laboratórneho cvičenia. Mnoho experimentov sa dá zrealizovať rýchlo a jednoducho ako spestrenie výuky s minimálnou časovou náročnosťou prípravy (minúty). 

Je pre pokusy nutné laboratórium alebo je možné pokusy prevádzať aj v bežnej triede?

Všetky pokusy zo súpravy Študent je možné prevádzať v bežnej učebni, bez potreby digestora. Niektoré pokusy sú veľmi vhodné ako vonkajšie aktivity (fotochemická modrotlač-kyanotypia).

Dajú sa pokusy prepojiť s inými predmetmi?

·         Áno. Pokusy s fotosyntézou sú previazané s biológiou, zatiaľ čo pokusy s fotochemickou modrotlačou (kyanotypiou) môžete tiež využiť v spolupráci s výtvarnou výchovou.

Sú priložené návody na jednotlivé pokusy?

Ku každému pokusu je vytvorená zrozumiteľná a jednoducho napísaná karta s návodom, kde nájdete zoznam chemikálií a pomôcok potrebných k uskutočneniu pokusu, zaradenie pokusu do RUP, postup a teoretické vysvetlenie.

Okrem žiackych kariet s návodom je ku každému pokusu vytvorená oddelená karta s metodickými poznámkami pre učiteľa. Cieľom týchto kariet je čo najviac uľahčiť žiakom aj učiteľom prípravu pokusov a ich prevedenie. Navyše učiteľ získava tiež manuál, ktorý hlbšie pojednáva o jednotlivých témach súpravy. 

 

Na koľko pokusov mi vystačí jednotlivých súprav?

Približné množstvo pokusov a zloženia všetkých súprav Chémia a svetlo nájdete v popise uvedenom u každej súpravy.

Je uvedené v súprave ako uchovávať látky?

Áno. Látky sú balené podľa najnovších legislatívnych predpisov CLP (klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí). Ku každej chemikálii existuje bezpečnostný list, ktorý si môžete stiahnuť v klientskej sekcii na webových stránkach. Pokyny k uchovávaniu látok sú zrozumiteľne uvedené na etikete každej látky a v bezpečnostných listoch. 

Ak spotrebujem nejakú látku zo súpravy skôr ako zvyšok, musím si kúpiť novú súpravu?

Nie, zákazníci, ktorí si u nás zakúpili súpravu Študent, Štandard či Profesionál, majú možnosť ľahko dokúpiť jednotlivé komponenty súprav za zvýhodnené ceny. Táto ponuka sa nevzťahuje na zákazníkov, ktorí si zakúpili Testovaciu súpravu.

Ako postupovať v prípade otázok a nejasností?

Otázky spojené s konkrétnymi pokusmi Vám pomôžu vyriešiť metodické karty, ktoré sú priložené ku každému pokusu a popisujú riešenie najbežnejších problémov. V prípade akýchkoľvek ďalších nejasností nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom emailu alebo online chatu na webových stránkach, v prípade akútnej potreby telefonicky.

Poskytujete nejakú zľavu alebo bonus pri nákupe väčšieho množstva súprav?

Áno, máme zavedený bonusový systém pre súpravu Študent. Viac informácií nájdete priamo v popise súpravy. Pri objednávke väčšieho množstva je možné k bonusom pristupovať individuálne.