zde se nacházíte:
Úvod > Teória > Experimenty s hydrogélmi

Experimenty s hydrogélmi

V súprave Chémia a svetlo máte možnosť atraktívnym spôsobom skombinovať modul flluorescencie s modulom prípravy hydrogélov a pripraviť tak fluorescenčné hydrogély (nezriedka žiakmi popisovaný ako "umelý sliz", ktoré majú pôsobivý vzhľad a zaujímavé mechanické vlastnosti. Tieto hydrogély sa označujú vďaka svojmu neobvyklému správaniu ako nenewtonské kvapaliny.

Pri príprave hydrogélov dochádza ku koordinácii nízkomolekulárneho voděrozpustného polyméru polyvinylalkoholu na molekuly sieťovacieho činidĺa. Výsledkom tohto mezimolekulového sieťovania je skokový nárast molekulovej hmotnosti vzniknutého polyméru a vznik polotuhého hydrogélu. Na experimente tým veľmi dramaticky demonštrujete vplyv molekulovej hmotnosti na vlastnosti polyméru.

Polyvinylalkoholový hydrogél je jeden z najpopulárnejších experimentov a umožňuje tiež demonštrovať vplyv pH na posun reakčnej rovnováhy.

Vyskúšate si v súpravách

Testovacia súprava

Súprava Študent

Súprava Štandard

Súprava Profesionál