zde se nacházíte:
Úvod > Teória > Experimenty s hydrogélmi

Experimenty s hydrogélmi

V súprave Chémia a svetlo máte možnosť atraktívnym spôsobom skombinovať modul flluorescencie s modulom prípravy hydrogélov a pripraviť tak fluorescenčné hydrogély (nezriedka žiakmi popisovaný ako "umelý sliz", ktoré majú pôsobivý vzhľad a zaujímavé mechanické vlastnosti. Tieto hydrogély sa označujú vďaka svojmu neobvyklému správaniu ako nenewtonské kvapaliny.

Pri príprave hydrogélov dochádza ku koordinácii nízkomolekulárneho voděrozpustného polyméru polyvinylalkoholu na atómy bóru v bóraxu. Výsledkom tohto mezimolekulového sieťovania je skokový nárast molekulovej hmotnosti vzniknutého polyméru a vznik polotuhého hydrogélu. Na experimente tým veľmi dramaticky demonštrujete vplyv molekulovej hmotnosti na vlastnosti polyméru.

Polyvinylalkohol-boraxový hydrogél je jeden z najpopulárnejších experimentov a umožňuje tiež demonštrovať vplyv pH na posun reakčnej rovnováhy.