zde se nacházíte:
Úvod > Teória > Pyroluminiscencia

Pyroluminiscencia

Posledným javom spadajúcim do luminiscencie je pyroluminiscencia. Ide o žiarenie molekúl alebo atómov, ktoré boli excitované pôsobením vysokej teploty, napríklad v plameni.

Klasické známe príklady zahrňujú excitáciu solí alkalických kovov a kovov alkalíckých zemín v plameni Bunsenovho kahana. Teplota Bunsenovho kahana postačuje na to, aby napríklad došlo k excitácii atómov sodíka, draslíka, lítia alebo vápnika.

Veľmi efektný pokus je horenie zlúčenín bóru, čo sa prejavuje zeleným plameňom s vysokou intenzitou.

Horenie trimethylborátu za vzniku zeleného plameňa

Vyskúšate si v súpravách

Testovacia súprava

Súprava Študent

Súprava Štandard

Súprava Profesionál