zde se nacházíte:
Úvod > Súpravy > Súprava Kyanotypia

Súprava Kyanotypia

Súpravy Kyanotypie obsahujú základný balíček chemikálií a pomocných materiálov pre vykonávanie pokusov s fotochemickou modrotlačou - kyanotypiou.

S pomocou súprav je možné na slnečnom svetle, prípadne s využitím UV lampy, jednoducho vytvárať atraktívne modre fotografie či obtlačky rastlín a iných predmetov na bežný papier, bavlnený textil či drevo. Vzniknuté modrotlače môžete ďalej tónovať do hnedého, fialového či žltého odtieňa, prípadne podfarbiť roztokom fluorescenčných farbív.

Súpravy možno tiež dobre začleniť do hodín výtvarnej výchovy alebo do medzipredmetových projektov.

Súprava Basic

109 EURbez DPH Objednať

Súprava Expert

205 EURbez DPHObjednať

Všetko v jednom kufríku a s časovou úsporou

Nemusíte zháňať ďalšie chemikálie, pretože všetko potrebné máte v jednom kufríku. Môžete hneď začať predvádzať experimenty a väčšinu z nich bez potreby chemického laboratória.

Atraktívne chemické pokusy

Získate tie najatraktívnejšie pokusy, ktoré žiakov fascinujú a motivujú. Vyvolajte v nich chuť objavovať súvislosti pomocou pokusov, do ktorých sa zamilujú.

Bezpečne podľa najnovších noriem

Experimenty sme navrhli tak, aby v ich žiackých variantách neboli použité žiadne jedovaté a žieravé látky a splnili najprísnejšie požiadavky aktuálnej legislatívy. Pokusy môžu vykonávať aj žiaci 8. a 9. tried pod dohľadom učiteľa. Samozrejmosťou je správne označovanie chemikálií podľa CLP nariadenia a všetky bezpečnostné listy v slovenčine.

Metodicky prepojené s RUP

Pokusy svojím obsahom pomáhajú ilustrovať celý rad tém, ktoré sú bežne obsiahnuté v rámcových učebných programoch ZŠ a SŠ.

Návody pre žiakov a učiteľov

K súpravám dodávame prehľadné žiacke karty s návodom, učiteľské metodické karty a učiteľský teoretický manuál.

Možnosť dokúpenia materiálov

Existujúcim zákazníkom ponúkame možnosť dokúpenia akejkoľvek súčasti súpravy za priaznivé ceny.

Kompletný obsah súprav

 • prehľadná návodová karta
 • chemikálie
 • pomôcky
 • zaradenie RUP
 • bezpečnostné upozornenia
 • postup
 • učiteľský manuál
 • depozícia použitých chemikálií
 • metodické poznámky a tipy pre učiteľov na osobitných kartách v elektronické podobě

    

Pokusy súpravy Študent

Súprava Basic

 • chemikálie na prípravu roztokov na kyanotypiu
 • negativové predlohy
 • vzorky prírodných predlôh
 • chemikálie pre tónovanie

  • hnedé zafarbenie
  • fialové zafarbenie
  • žlté zafarbenie

 • farbiva pre kolorizaciu

  • žltozelené farbivo
  • ružové farbivo

 • euroklipové rámčeky A6

Popis: Študenti si na slnku vyrobí vlastné fotografie s pomocou svetlocitlivé chemické zmesi a zoznámi sa tak s príkladom fotochemickej reakcie.

Zaradenie RUP: Chemická reakcia: oxidačne-redukčný dej, oxidačné a redukčné činidlo; Chemické prvky: železo; Anorganická chémia: komplexné zlúčeniny; Energia a chemické reakcie

Kapacita: 1000 A6 kyanotypou

Súprava Expert

 • chemikálie na prípravu roztokov na kyanotypiu
 • negativové predlohy
 • vzorky prírodných predlôh
 • chemikálie pre tónovanie

  • hnedé zafarbenie
  • fialové zafarbenie
  • žlté zafarbenie

 • farbiva pre kolorizaciu

  • žltozelené farbivo
  • ružové farbivo

 • euroklipové rámčeky

Popis: Študenti si na slnku vyrobí vlastné fotografie s pomocou svetlocitlivé chemické zmesi a zoznámi sa tak s príkladom fotochemickej reakcie.

Zaradenie RUP: Chemická reakcia: oxidačne-redukčný dej, oxidačné a redukčné činidlo; Chemické prvky: železo; Anorganická chémia: komplexné zlúčeniny; Energia a chemické reakcie

Kapacita: 3000 A4 kyanotypou

Ucelené súpravy pre znovunavrátenie sa k fotografickým počiatkom.

Objednať