zde se nacházíte:
Úvod > Súpravy > Súprava Štandard

Súprava Štandard

Súprava Štandard je stredná varianta súpravy Chémia a svetlo, ktorá rozširuje ponuku pokusov súpravy Študent ak z pohĺadu výberu jednotlivých pokusov, tak čo se týka kapacity experimentov. 

V súprave Štandard nájdete súbor atraktivných experimentov, ktoré súvisia s chémiou a svetlom. Ke každému experimentu nájdete prehľadné žiacke karty s návodom, učiteľské metodické karty a učiteľský teoretický manuál s detailným vysvetlením jednotlivých javov.

Súprava obsahuje chemikálie vo strednom rozsahu a poskytuje tak možnosť relativne veľkého počtu opakovania pokusov. 

589 EUR bez DPHObjednať

Všetko v jednom kufríku a s časovou úsporou

Nemusíte zháňať ďalšie chemikálie, pretože všetko potrebné máte v jednom kufríku. Môžete hneď začať predvádzať experimenty a väčšinu z nich bez potreby chemického laboratória.

Atraktívne chemické pokusy

Získate tie najatraktívnejšie pokusy, ktoré žiakov fascinujú a motivujú. Vyvolajte v nich chuť objavovať súvislosti pomocou pokusov, do ktorých sa zamilujú.

Bezpečne podľa najnovších noriem

Experimenty sme navrhli tak, aby v ich žiackých variantách neboli použité žiadne jedovaté a žieravé látky a splnili najprísnejšie požiadavky aktuálnej legislatívy. Pokusy môžu vykonávať aj žiaci 8. a 9. tried pod dohľadom učiteľa. Samozrejmosťou je správne označovanie chemikálií podľa CLP nariadenia a všetky bezpečnostné listy v slovenčine.

Metodicky prepojené s RUP

Pokusy svojím obsahom pomáhajú ilustrovať celý rad tém, ktoré sú bežne obsiahnuté v rámcových učebných programoch ZŠ a SŠ.

Návody pre žiakov a učiteľov

K súpravám dodávame prehľadné žiacke karty s návodom, učiteľské metodické karty a učiteľský teoretický manuál.

Možnosť dokúpenia materiálov

Existujúcim zákazníkom ponúkame možnosť dokúpenia akejkoľvek súčasti súpravy za priaznivé ceny.

Kompletný obsah súpravy

 • 8 prehľadných kariet obsahujúcich
 • návod
 • chemikálie
 • pomôcky
 • zaradenie RVP
 • bezpečnostné upozornenia
 • postup
 • teoretické vysvetlenie
 • depozícia použitých chemikálií
 • metodické poznámky a tipy pre učiteľov na osobitných kartách
 • učiteľský manuál hlbšie pojednávajúci jednotlivé témy súpravy

Pokusy súpravy Štandard

Peroxyoxalátová chemiluminiscencia

 • netoxická chemikália pre peroxyoxalátovú chemiluminiscenciu („motor reakcie“)
 • farbivá pre chemiluminiscenciu

  • žltozelené farbivo
  • červené farbivo
  • žltooranžové farbivo
  • modrozelené farbivo
  • modré farbivo

 • katalyzátor chemiluminiscenčnej reakcie
 • netoxické a nehorľavé rozpúšťadlo
 • zdroj peroxidu vodíka v bezpečnej a vysoko účinnej forme
 • pomocné pipety 

Popis: Študenti si v skúmavkách pripravia rôzne farebné svietiace roztoky. Intenzitu žiary, zároveň rýchlosť reakcie, ovplyvnia zahriatím/ochladením, úpravou pH a prídavkom katalyzátora. 

Zaradenie RUP: Pozorovanie; Pokus; Bezpečnosť práce; Chemický dej; Chemická reakcia: faktory ovplyvňujúce priebeh chemickej reakcie (teplota, pH, katalyzátor); Anorganické zlúčeniny: využitie kyseliny a hydroxidu, neutralizácia, pH; Organické zlúčeniny: heterocyklické látky

Kapacita: 350 experimentov

Experimenty s hydrogélmi

 • fluoresceín k atraktívnemu prefarbeniu hydrogélu
 • pripravený roztok polyvinylalkoholu (PVAL)
 • sieťovacie činidľo
 • pevná organická kyselina určená k rozrušeniu hydrogélovej štruktúry
 • pH indikátor na štúdium vplyvu pH na štruktúru hydrogélu

Popis: Študenti si pripravia sieťovaný polymér – hydrogél a overia jeho fyzikálne a chemické vlastnosti, najmä jeho stabilitu v závislosti na pH. Zoznámia sa tak s polymeráciou a reakčnou rovnováhou. 

Zaradenie RUP: Chemické reakcie: polymerácia, faktory ovplyvňujúce priebeh chemickej reakcie (pH); Anorganická chémia: kyseliny a zásady, pH, indikátor; Organické zlúčeniny: deriváty uhľovodíkov, využitie významných derivátov; Chémia a spoločnosť: plasty

Kapacita: 400 experimentov

Fotochemická modrotlač – kyanotypia

 • chemikálie na prípravu roztokov na kyanotypiu
 • vytlačené negatívové predlohy 

Popis: Študenti si na slnku vyrobia vlastné fotografie s pomocou svetlocitlivej zmesi chemikálií a zoznámia sa s príkladom fotochemickej reakcie. 

Zaradenie RUP: Chemická reakcia: oxidačne-redukčný dej, oxidačné a redukčné činidlo; Chemické prvky: železo; Anorganická chémia: komplexné zlúčeniny; Energia a chemické reakcie

Kapacita: 2000 vytlačených A4 

Fotosyntetická tlač

 • Lugolov roztok
 • vytlačené negatívové predlohy

Popis: Študenti si vyrobia na liste živej rastliny jódoškrobovú fotografiu. Zoznámia sa tak s fotosyntézou a dôkazom vzniku škrobu jódom. 

Zaradenie RUP: Fotosyntéza; Energia a hmota; Prírodné látky: dôkaz škrobu, farbivá

Kapacita: 200 experimentov

Pyroluminiscencia

 • pyroluminiscenčná zmes
 • hliníkové kalíšky

Popis: Učiteľ demonštruje charakteristický efektný dôkaz zlúčenín bóru – intenzívne svietiaci zelený plameň horiaceho trimetylborátu. 

Zaradenie RUP: Energia a hmota

Kapacita: 500 experimentov 

Pokusy s fosforescenciou

 • zelený fosforescenčný pigment
 • suroviny pre skúmavkovú prípravu fosforescenčného skla
 • priesvitka s vytlačeným nápisom

Popis: Študenti otestujú fosforescenciu fosforescenčného pigmentu, porovnajú ju s fluorescenciou a pripravia vlastné fosforescenčné „sklo“. 

Zaradenie RUP: Energia a hmota

Kapacita: 100 experimentov

Pokusy s fluorescenciou

 • fluoresceín
 • modro fluoreskujúco, opticky zjasňujúci prostriedok
 • vzorky dvoch drevín obsahujúcich prírodné fluorescenčné farbivá
 • vzorka prírodnej suroviny obsahujúcej modrozelené fluorescenčné farbivo
 • pomocné netoxické a nehorľavé rozpúšťadlo
 • UV lampa

Popis: Študenti otestujú fluorescenciu vybraných prírodných a umelo vyrobených látok, ktoré ich bežne obklopujú. 

Zaradenie RUP: Energia a hmota; Prírodné látky: alkaloidy; Aromatické zlúčeniny; Alkény

Kapacita: 150 experimentov

Triboluminiscencia – skúmavková príprava mangánatého komplexu

 • roztoky na prípravu triboluminiscenčného mangánatého komplexu
 • plastové a sklenené hadičky, trubičky a pipety na prípravu tohto komplexu

Popis: Študenti si v skúmavke jednoducho pripravia kryštalický komplex mangánu, ktorý poskytuje silne zelenú luminiscenciu pri trení. Zoznámia sa pri tom s koordinačnými zlúčeninami a reakčnou rovnováhou. 

Zaradenie RUP: Komplexné zlúčeniny; Energia a hmota; Reakčná rovnováha

Kapacita: 250 skúmavkových príprav

Čo si môžete vyskúšať

Chemiluminiscencia

Kyanotypia

Pyroluminiscencia

Fluorescencia

Experimenty s hydrogélmi

Fosforescencia

Súprava pre tých, ktorí chcú výber tých najdôležitejších experimentov pri strednej kapacite pokusov.

Objednať

Chcete si experimenty najskôr vyskúšať?

Ak stále váhate so zakúpením súprav Študent či Profesionál, máme pre Vás Testovaciu súpravu, s ktorou môžete v malom merítku vyskúšať vybrané pokusy z vyšších verzií súprav.

40 EUR bez DPH

Viac informácií