zde se nacházíte:
Úvod > Súpravy > Súprava Profesionál

Súprava Profesionál

Súprava Profesionál je komplexná a vysoko kapacitná súprava, ktorá výrazne rozširuje ponuku pokusov súpravy Študent. 

V súprave Profesionál nájdete komplexný súbor tých najatraktívnejších experimentov, ktoré súvisia s chémiou a svetlom a ktoré spoľahlivo nadchnú tých najzvedavejších žiakov, ale aj samotných učiteľov. Súprava obsahuje chemikálie vo veľkom rozsahu a poskytuje tak možnosť veľkého počtu opakovania pokusov. 

1289 EUR bez DPHObjednať

Čo si môžete vyskúšať

Chemiluminiscencia

Kyanotypia

Pyroluminiscencia

Fluorescencia

Experimenty s hydrogélmi

Fosforescencia

Mechanoluminiscencia

Všetko v jednom kufríku a s časovou úsporou

Nemusíte zháňať ďalšie chemikálie, pretože všetko potrebné máte v jednom kufríku. Môžete hneď začať predvádzať experimenty a väčšinu z nich bez potreby chemického laboratória.

Atraktívne chemické pokusy

Získate tie najatraktívnejšie pokusy, ktoré žiakov fascinujú a motivujú. Vyvolajte v nich chuť objavovať súvislosti pomocou pokusov, do ktorých sa zamilujú.

Bezpečne podľa najnovších noriem

Experimenty sme navrhli tak, aby v ich žiackých variantách neboli použité žiadne jedovaté a žieravé látky a splnili najprísnejšie požiadavky aktuálnej legislatívy. Pokusy môžu vykonávať aj žiaci 8. a 9. tried pod dohľadom učiteľa. Samozrejmosťou je správne označovanie chemikálií podľa CLP nariadenia a všetky bezpečnostné listy v slovenčine.

Metodicky prepojené s RUP

Pokusy svojím obsahom pomáhajú ilustrovať celý rad tém, ktoré sú bežne obsiahnuté v rámcových učebných programoch ZŠ a SŠ.

Návody pre žiakov a učiteľov

K súpravám dodávame prehľadné žiacke karty s návodom, učiteľské metodické karty a učiteľský teoretický manuál.

Možnosť dokúpenia materiálov

Existujúcim zákazníkom ponúkame možnosť dokúpenia akejkoľvek súčasti súpravy za priaznivé ceny.

Kompletný obsah súpravy

 • 11 prehľadných kariet obsahujúcich
 • návod
 • chemikálie
 • pomôcky
 • zaradenie RVP
 • bezpečnostné upozornenia
 • postup
 • teoretické vysvetlenie
 • depozícia použitých chemikálií
 • metodické poznámky a tipy pre učiteľov na osobitných kartách
 • učiteľský manuál hlbšie pojednávajúci jednotlivé témy súpravy

Pokusy súpravy Profesionál

Peroxyoxalátová chemiluminiscencia

 • netoxická chemikália pre peroxyoxalátovú chemiluminiscenciu („motor reakcie“)
 • farbivá pre chemiluminiscenciu

  • žltozelené farbivo
  • červené farbivo
  • žltooranžové farbivo
  • svetlozelené farbivo
  • modrozelené farbivo
  • modré farbivo
  • oranžové farbivo

 • katalyzátor chemiluminiscenčnej reakcie
 • netoxické a nehorľavé rozpúšťadlo
 • zdroj peroxidu vodíka v bezpečnej a vysoko účinnej forme
 • pomocné pipety 

Popis: Študenti si v skúmavkách pripravia rôzne farebné svietiace roztoky. Intenzitu žiary, zároveň rýchlosť reakcie, ovplyvnia zahriatím/ochladením, úpravou pH a prídavkom katalyzátora. 

Zaradenie RUP: Pozorovanie; Pokus; Bezpečnosť práce; Chemický dej; Chemická reakcia: faktory ovplyvňujúce priebeh chemickej reakcie (teplota, pH, katalyzátor); Anorganické zlúčeniny: využitie kyseliny a hydroxidu, neutralizácia, pH; Organické zlúčeniny: heterocyklické látky

Kapacita: 750 experimentov

Experimenty s hydrogélmi

 • fluoresceín k atraktívnemu prefarbeniu hydrogélu
 • pripravený roztok polyvinylalkoholu (PVAL)
 • sieťovacie činidľo
 • pevná organická kyselina určená k rozrušeniu hydrogélovej štruktúry
 • pH indikátor na štúdium vplyvu pH na štruktúru hydrogélu

Popis: Študenti si pripravia sieťovaný polymér – hydrogél a overia jeho fyzikálne a chemické vlastnosti, najmä jeho stabilitu v závislosti na pH. Zoznámia sa tak s polymeráciou a reakčnou rovnováhou. 

Zaradenie RUP: Chemické reakcie: polymerácia, faktory ovplyvňujúce priebeh chemickej reakcie (pH); Anorganická chémia: kyseliny a zásady, pH, indikátor; Organické zlúčeniny: deriváty uhľovodíkov, využitie významných derivátov; Chémia a spoločnosť: plasty

Kapacita: 400 experimentov

Fotochemická modrotlač – kyanotypia

 • chemikálie na prípravu roztokov na kyanotypiu
 • vytlačené negatívové predlohy 

Popis: Študenti si na slnku vyrobia vlastné fotografie s pomocou svetlocitlivej zmesi chemikálií a zoznámia sa s príkladom fotochemickej reakcie. 

Zaradenie RUP: Chemická reakcia: oxidačne-redukčný dej, oxidačné a redukčné činidlo; Chemické prvky: železo; Anorganická chémia: komplexné zlúčeniny; Energia a chemické reakcie

Kapacita: 4000 vytlačených A4 

Fotosyntetická tlač

 • Lugolov roztok
 • vytlačené negatívové predlohy

Popis: Študenti si vyrobia na liste živej rastliny jódoškrobovú fotografiu. Zoznámia sa tak s fotosyntézou a dôkazom vzniku škrobu jódom. 

Zaradenie RUP: Fotosyntéza; Energia a hmota; Prírodné látky: dôkaz škrobu, farbivá

Kapacita: 200 experimentov

Pyroluminiscencia

 • pyroluminiscenčná zmes
 • hliníkové kalíšky

Popis: Učiteľ demonštruje charakteristický efektný dôkaz zlúčenín bóru – intenzívne svietiaci zelený plameň horiaceho trimetylborátu. 

Zaradenie RUP: Energia a hmota

Kapacita: 1000 experimentov 

Pokusy s fosforescenciou

 • zelený fosforescenčný pigment
 • suroviny pre skúmavkovú prípravu fosforescenčného skla
 • priesvitka s vytlačeným nápisom

Popis: Študenti otestujú fosforescenciu fosforescenčného pigmentu, porovnajú ju s fluorescenciou a pripravia vlastné fosforescenčné „sklo“. 

Zaradenie RUP: Energia a hmota

Kapacita: 100 experimentov

Pokusy s fluorescenciou

 • fluoresceín
 • modro fluoreskujúco, opticky zjasňujúci prostriedok
 • vzorky dvoch drevín obsahujúcich prírodné fluorescenčné farbivá
 • vzorka prírodnej suroviny obsahujúcej modrozelené fluorescenčné farbivo
 • pomocné netoxické a nehorľavé rozpúšťadlo
 • UV lampa

Popis: Študenti otestujú fluorescenciu vybraných prírodných a umelo vyrobených látok, ktoré ich bežne obklopujú. 

Zaradenie RUP: Energia a hmota; Prírodné látky: alkaloidy; Aromatické zlúčeniny; Alkény

Kapacita: 150 experimentov

Pokusy s kryštaloluminiscenciou

 • dve anorganické látky, ktoré pri kryštalizácii z vodného roztoku vydávajú svetlo
 • vzorka organickej látky, ktoré pri kryštalizácii z taveniny vydáva svetlo

Popis: Študenti preskúmajú málo známy a exotický fyzikálny jav – luminiscenciu počas kryštalizácie. 

Zaradenie RUP: Kryštalizácia; Energia a hmota

Kapacita: neobmedzený počet opakovania

Triboluminiscencia kovových komplexov a minerálov

 • kryštalický komplex europia vydávajúci extrémne silnú červenú triboluminiscenciu viditeľnú aj na dennom svetle –zlúčenina s najvyššou triboluminiscenčnou schopnosťou na svete!
 • vysoko triboluminiscenčné kryštály mangánatého komplexu vydávajúce dobre viditeľné zelené svetlo
 • vzorky kryštálu kremeňa so silno žltou triboluminiscenciou

Popis: Študenti preskúmajú málo známy a exotický fyzikálny jav – luminiscenciu počas trenia pevných látok. 

Zaradenie RUP: Komplexné zlúčeniny; Energia a hmota

Kapacita: neobmedzený počet opakovania

Triboluminiscencia – skúmavková príprava mangánatého komplexu

 • roztoky na prípravu triboluminiscenčného mangánatého komplexu
 • plastové a sklenené hadičky, trubičky a pipety na prípravu tohto komplexu

Popis: Študenti si v skúmavke jednoducho pripravia kryštalický komplex mangánu, ktorý poskytuje silne zelenú luminiscenciu pri trení. Zoznámia sa pri tom s koordinačnými zlúčeninami a reakčnou rovnováhou. 

Zaradenie RUP: Komplexné zlúčeniny; Energia a hmota; Reakčná rovnováha

Kapacita: 250 skúmavkových príprav

Triboluminiscencie – príprava europitého komplexu

 • chemikálie na prípravu triboluminiscenčného europitého komplexu
 • plastové a sklenené hadičky, trubičky a pipety 

Popis: Študenti si v skúmavkách pripravia kryštalický komplex európia, ktorý poskytuje extrémne silnú červenú triboluminiscenciu. Zoznámia sa pri tom s koordinačnými zlúčeninami a delením zmesi pomocou kryštalizácie a filtrácie. 

Zaradenie RUP: Komplexné zlúčeniny; Lewisova teória kyselín a zásad; Delenie zmesí: filtrácia, kryštalizácia; Energia a hmota;

Kapacita: 90 skúmavkových príprav 

Súprava pre tých, ktorí chcú čo najširší záber experimentov a veľkú kapacitu pokusov.

Objednať

Chcete si experimenty najskôr vyskúšať?

Máme pre Vás Testovaciu súpravu, s ktorou si môžete v malom merítku vyskúšať vybrané pokusy z vyšších verzií súprav.

69 EUR bez DPH

Viac informácií