zde se nacházíte:
Úvod > Súpravy > Súprava Študent

Súprava Študent

Inovatívna súprava Študent je určená pre samostatnú prácu študentov základných a stredných škôl, a to do laboratórneho vyučovania chémie, k spestreniu vyučovania priamo v školských laviciach alebo ako zábavný výukový prostriedok mimoškolských aktivít. Cieľom tejto súpravy je predstaviť deťom prírodné vedy z iného uhlu pohľadu a prostredníctvom zábavných, farebných a svetelných pokusov im umožniť pochopiť vyučovanú látku čo najnázornejším spôsobom na vlastnoručne uskutočnených pokusoch. 

Ku každému pokusu je priložená karta s detailne a zrozumiteľne napísaným návodom pre maximálne uľahčenie prípravy a samotnej práce študentom. Obsah súpravy Študent je navrhnutý tak, aby vyhovoval aktuálnym požiadavkám bezpečnosti a vykonávanie samotných pokusov bolo pre študentov čo najjednoduchšie. 

Odporučenie: pre efektívnu prácu je určený jeden kufor súpravy Študent na jedného žiaka alebo do dvojice

359 EUR bez DPHObjednať

Čo si môžete vyskúšať

Chemiluminiscencia

Kyanotypia

Pyroluminiscencia

Fluorescencia

Experimenty s hydrogélmi

Fosforescencia

Všetko v jednom kufríku a s časovou úsporou

Nemusíte zháňať ďalšie chemikálie, pretože všetko potrebné máte v jednom kufríku. Môžete hneď začať predvádzať experimenty a väčšinu z nich bez potreby chemického laboratória.

Atraktívne chemické pokusy

Získate tie najatraktívnejšie pokusy, ktoré žiakov fascinujú a motivujú. Vyvolajte v nich chuť objavovať súvislosti pomocou pokusov, do ktorých sa zamilujú.

Bezpečne podľa najnovších noriem

Experimenty sme navrhli tak, aby v ich žiackých variantách neboli použité žiadne jedovaté a žieravé látky a splnili najprísnejšie požiadavky aktuálnej legislatívy. Pokusy môžu vykonávať aj žiaci 8. a 9. tried pod dohľadom učiteľa. Samozrejmosťou je správne označovanie chemikálií podľa CLP nariadenia a všetky bezpečnostné listy v slovenčine.

Metodicky prepojené s RUP

Pokusy svojím obsahom pomáhajú ilustrovať celý rad tém, ktoré sú bežne obsiahnuté v rámcových učebných programoch ZŠ a SŠ.

Návody pre žiakov a učiteľov

K súpravám dodávame prehľadné žiacke karty s návodom, učiteľské metodické karty a učiteľský teoretický manuál.

Možnosť dokúpenia materiálov

Existujúcim zákazníkom ponúkame možnosť dokúpenia akejkoľvek súčasti súpravy za priaznivé ceny.

Kompletný obsah súpravy

 • 7 prehľadných kariet obsahujúcich
 • návod
 • chemikálie
 • pomôcky
 • zaradenie RVP
 • bezpečnostné upozornenia
 • postup
 • teoretické vysvetlenie
 • depozícia použitých chemikálií
 • metodické poznámky a tipy pre učiteľov na osobitných kartách
 • učiteľský manuál hlbšie pojednávajúci jednotlivé témy súpravy

Pokusy súpravy Študent

Peroxyoxalátová chemiluminiscencia

 • netoxická chemikália pre peroxyoxalátovú chemiluminiscenciu („motor reakcie“)
 • farbivá pre chemiluminiscenciu

  • žltozelené farbivo
  • červené farbivo
  • žltooranžové farbivo

 • katalyzátor chemiluminiscenčnej reakcie
 • netoxické a nehorľavé rozpúšťadlo
 • zdroj peroxidu vodíka v bezpečnej a vysoko účinnej forme
 • pomocné pipety 

Popis: Študenti si v skúmavkách pripravia rôzne farebné svietiace roztoky. Intenzitu žiary, zároveň rýchlosť reakcie, ovplyvnia zahriatím/ochladením, úpravou pH a prídavkom katalyzátora. 

Zaradenie RUP: Pozorovanie; Pokus; Bezpečnosť práce; Chemický dej; Chemická reakcia: faktory ovplyvňujúce priebeh chemickej reakcie (teplota, pH, katalyzátor); Anorganické zlúčeniny: využitie kyseliny a hydroxidu, neutralizácia, pH; Organické zlúčeniny: heterocyklické látky

Kapacita: 125 experimentov

Experimenty s hydrogélmi

 • fluoresceín k atraktívnemu prefarbeniu hydrogélu
 • pripravený roztok polyvinylalkoholu (PVAL)
 • sieťovacie činidľo
 • pevná organická kyselina určená k rozrušeniu hydrogélovej štruktúry
 • pH indikátor na štúdium vplyvu pH na štruktúru hydrogélu

Popis: Študenti si pripravia sieťovaný polymér – hydrogél a overia jeho fyzikálne a chemické vlastnosti, najmä jeho stabilitu v závislosti na pH. Zoznámia sa tak s polymeráciou a reakčnou rovnováhou. 

Zaradenie RUP: Chemické reakcie: polymerácia, faktory ovplyvňujúce priebeh chemickej reakcie (pH); Anorganická chémia: kyseliny a zásady, pH, indikátor; Organické zlúčeniny: deriváty uhľovodíkov, využitie významných derivátov; Chémia a spoločnosť: plasty

Kapacita: 100 experimentov

Fotochemická modrotlač – kyanotypia

 • navážená zmes komponent pre kyanotypiu
 • vytlačené negatívové predlohy pre kyanotypiu

Popis: Študenti si na slnku vyrobia vlastné fotografie s pomocou svetlocitlivej zmesi chemikálií a zoznámia sa s príkladom fotochemickej reakcie. 

Zaradenie RUP: Chemická reakcia: oxidačne-redukčný dej, oxidačné a redukčné činidlo; Chemické prvky: železo; Anorganická chémia: komplexné zlúčeniny; Energia a chemické reakcie

Kapacita: 1000 vytlačených A4

Fotosyntetická tlač

 • Lugolov roztok
 • negatívové predlohy

Popis: Študenti si vyrobia na liste živej rastliny jódoškrobovú fotografiu. Zoznámia sa tak s fotosyntézou a dôkazom vzniku škrobu jódom. 

Zaradenie RUP: Fotosyntéza; Energia a hmota; Prírodné látky: dôkaz škrobu, farbivá

Kapacita: 100 experimentov

Pyroluminiscencia

 • pyroluminiscenčná zmes
 • hliníkové kalíšky

Popis: Učiteľ demonštruje charakteristický efektný dôkaz zlúčenín bóru – intenzívne svietiaci zelený plameň horiaceho trimetylborátu. 

Zaradenie RUP: Energia a hmota

Kapacita: 50 experimentov 

Pokusy s fosforescenciou

 • zelený fosforescenčný pigment
 • suroviny pre skúmavkovú prípravu fosforescenčného skla
 • priesvitka s vytlačeným nápisom

Popis: Študenti otestujú fosforescenciu fosforescenčného pigmentu, porovnajú ju s fluorescenciou a pripravia vlastné fosforescenčné „sklo“. 

Zaradenie RUP: Energia a hmota

Kapacita: 100 experimentov

Pokusy s fluorescenciou

 • fluoresceín
 • modro fluoreskujúci, opticky zjasňujúci prostriedok
 • vzorky dvoch drevín obsahujúcich prírodné fluorescenčné farbivá
 • vzorka prírodnej suroviny obsahujúcej modrozelené fluorescenčné farbivo
 • pomocné netoxické a nehorľavé rozpúšťadlo
 • UV lampa

Popis: Študenti otestujú fluorescenciu vybraných prírodných a umelo vyrobených látok, ktoré ich bežne obklopujú. 

Zaradenie RUP: Energia a hmota; Prírodné látky: alkaloidy; Aromatické zlúčeniny; Alkény

Kapacita: 150 experimentov

Bonusový program

Pri objednávke 5 súprav Študent obdržíte ako bonus Pokusy z triboluminiscencie – skúmavková príprava mangánatého komplexu. 

Pri objednávke 7 a viac súprav Študent nás kontaktujte pre tvorbu individuálného bonusového programu prispôsobeného na mieru Vašich potrieb.

Objednať

Kompaktná súprava určená pre študentov do lavíc.

Objednať

Chcete si experimenty najskôr vyskúšať?

Máme pre Vás Testovaciu súpravu, s ktorou si môžete v malom merítku vyskúšať vybrané pokusy z vyšších verzií súprav.

69 EUR bez DPH

Viac informácií