zde se nacházíte:
Úvod > Súpravy > Súprava Študent

Súprava Študent

Inovatívna súprava Študent je určená pre samostatnú prácu študentov základných a stredných škôl, a to do laboratórneho vyučovania chémie, k spestreniu vyučovania priamo v školských laviciach alebo ako zábavný výukový prostriedok mimoškolských aktivít. Cieľom tejto súpravy je predstaviť deťom prírodné vedy z iného uhlu pohľadu a prostredníctvom zábavných, farebných a svetelných pokusov im umožniť pochopiť vyučovanú látku čo najnázornejším spôsobom na vlastnoručne uskutočnených pokusoch. 

Ku každému pokusu je priložená karta s detailne a zrozumiteľne napísaným návodom pre maximálne uľahčenie prípravy a samotnej práce študentom. Obsah súpravy Študent je navrhnutý tak, aby vyhovoval aktuálnym požiadavkám bezpečnosti a vykonávanie samotných pokusov bolo pre študentov čo najjednoduchšie. 

Odporučenie: pre efektívnu prácu je určený jeden kufor súpravy Študent na jedného žiaka alebo do dvojice

319 EUR bez DPHObjednať

Všetko v jednom kufríku a s časovou úsporou

Nemusíte zháňať ďalšie chemikálie, pretože všetko potrebné máte v jednom kufríku. Môžete hneď začať predvádzať experimenty a väčšinu z nich bez potreby chemického laboratória.

Atraktívne chemické pokusy

Získate tie najatraktívnejšie pokusy, ktoré žiakov fascinujú a motivujú. Vyvolajte v nich chuť objavovať súvislosti pomocou pokusov, do ktorých sa zamilujú.

Bezpečne podľa najnovších noriem

Experimenty sme navrhli tak, aby v ich žiackých variantách neboli použité žiadne jedovaté a žieravé látky a splnili najprísnejšie požiadavky aktuálnej legislatívy. Pokusy môžu vykonávať aj žiaci 8. a 9. tried pod dohľadom učiteľa. Samozrejmosťou je správne označovanie chemikálií podľa CLP nariadenia a všetky bezpečnostné listy v slovenčine.

Metodicky prepojené s RUP

Pokusy svojím obsahom pomáhajú ilustrovať celý rad tém, ktoré sú bežne obsiahnuté v rámcových učebných programoch ZŠ a SŠ.

Návody pre žiakov a učiteľov

K súpravám dodávame prehľadné žiacke karty s návodom, učiteľské metodické karty a učiteľský teoretický manuál.

Možnosť dokúpenia materiálov

Existujúcim zákazníkom ponúkame možnosť dokúpenia akejkoľvek súčasti súpravy za priaznivé ceny.

Kompletný obsah súpravy

 • 7 prehľadných kariet obsahujúcich
 • návod
 • chemikálie
 • pomôcky
 • zaradenie RVP
 • bezpečnostné upozornenia
 • postup
 • teoretické vysvetlenie
 • depozícia použitých chemikálií
 • metodické poznámky a tipy pre učiteľov na osobitných kartách
 • učiteľský manuál hlbšie pojednávajúci jednotlivé témy súpravy

Pokusy súpravy Študent

Peroxyoxalátová chemiluminiscencia

 • netoxická chemikália pre peroxyoxalátovú chemiluminiscenciu („motor reakcie“)
 • farbivá pre chemiluminiscenciu

  • žltozelené farbivo
  • červené farbivo
  • žltooranžové farbivo

 • katalyzátor chemiluminiscenčnej reakcie
 • netoxické a nehorľavé rozpúšťadlo
 • zdroj peroxidu vodíka v bezpečnej a vysoko účinnej forme
 • pomocné pipety 

Popis: Študenti si v skúmavkách pripravia rôzne farebné svietiace roztoky. Intenzitu žiary, zároveň rýchlosť reakcie, ovplyvnia zahriatím/ochladením, úpravou pH a prídavkom katalyzátora. 

Zaradenie RUP: Pozorovanie; Pokus; Bezpečnosť práce; Chemický dej; Chemická reakcia: faktory ovplyvňujúce priebeh chemickej reakcie (teplota, pH, katalyzátor); Anorganické zlúčeniny: využitie kyseliny a hydroxidu, neutralizácia, pH; Organické zlúčeniny: heterocyklické látky

Kapacita: 125 experimentov

Experimenty s hydrogélmi

 • fluoresceín k atraktívnemu prefarbeniu hydrogélu
 • pripravený roztok polyvinylalkoholu (PVAL)
 • sieťovacie činidľo
 • pevná organická kyselina určená k rozrušeniu hydrogélovej štruktúry
 • pH indikátor na štúdium vplyvu pH na štruktúru hydrogélu

Popis: Študenti si pripravia sieťovaný polymér – hydrogél a overia jeho fyzikálne a chemické vlastnosti, najmä jeho stabilitu v závislosti na pH. Zoznámia sa tak s polymeráciou a reakčnou rovnováhou. 

Zaradenie RUP: Chemické reakcie: polymerácia, faktory ovplyvňujúce priebeh chemickej reakcie (pH); Anorganická chémia: kyseliny a zásady, pH, indikátor; Organické zlúčeniny: deriváty uhľovodíkov, využitie významných derivátov; Chémia a spoločnosť: plasty

Kapacita: 100 experimentov

Fotochemická modrotlač – kyanotypia

 • navážená zmes komponent pre kyanotypiu
 • vytlačené negatívové predlohy pre kyanotypiu

Popis: Študenti si na slnku vyrobia vlastné fotografie s pomocou svetlocitlivej zmesi chemikálií a zoznámia sa s príkladom fotochemickej reakcie. 

Zaradenie RUP: Chemická reakcia: oxidačne-redukčný dej, oxidačné a redukčné činidlo; Chemické prvky: železo; Anorganická chémia: komplexné zlúčeniny; Energia a chemické reakcie

Kapacita: 1000 vytlačených A4

Fotosyntetická tlač

 • Lugolov roztok
 • negatívové predlohy

Popis: Študenti si vyrobia na liste živej rastliny jódoškrobovú fotografiu. Zoznámia sa tak s fotosyntézou a dôkazom vzniku škrobu jódom. 

Zaradenie RUP: Fotosyntéza; Energia a hmota; Prírodné látky: dôkaz škrobu, farbivá

Kapacita: 100 experimentov

Pyroluminiscencia

 • pyroluminiscenčná zmes
 • hliníkové kalíšky

Popis: Učiteľ demonštruje charakteristický efektný dôkaz zlúčenín bóru – intenzívne svietiaci zelený plameň horiaceho trimetylborátu. 

Zaradenie RUP: Energia a hmota

Kapacita: 50 experimentov 

Pokusy s fosforescenciou

 • zelený fosforescenčný pigment
 • suroviny pre skúmavkovú prípravu fosforescenčného skla
 • priesvitka s vytlačeným nápisom

Popis: Študenti otestujú fosforescenciu fosforescenčného pigmentu, porovnajú ju s fluorescenciou a pripravia vlastné fosforescenčné „sklo“. 

Zaradenie RUP: Energia a hmota

Kapacita: 100 experimentov

Pokusy s fluorescenciou

 • fluoresceín
 • modro fluoreskujúci, opticky zjasňujúci prostriedok
 • vzorky dvoch drevín obsahujúcich prírodné fluorescenčné farbivá
 • vzorka prírodnej suroviny obsahujúcej modrozelené fluorescenčné farbivo
 • pomocné netoxické a nehorľavé rozpúšťadlo
 • UV lampa

Popis: Študenti otestujú fluorescenciu vybraných prírodných a umelo vyrobených látok, ktoré ich bežne obklopujú. 

Zaradenie RUP: Energia a hmota; Prírodné látky: alkaloidy; Aromatické zlúčeniny; Alkény

Kapacita: 150 experimentov

Bonusový program

Pri objednávke 5 súprav Študent obdržíte ako bonus Pokusy z triboluminiscencie – skúmavková príprava mangánatého komplexu. 

Pri objednávke 7 a viac súprav Študent nás kontaktujte pre tvorbu individuálného bonusového programu prispôsobeného na mieru Vašich potrieb.

Objednať

Čo si môžete vyskúšať

Chemiluminiscencia

Kyanotypia

Pyroluminiscencia

Fluorescencia

Experimenty s hydrogélmi

Fosforescencia

Kompaktná súprava určená pre študentov do lavíc.

Objednať

Chcete si experimenty najskôr vyskúšať?

Ak stále váhate so zakúpením súprav Študent či Profesionál, máme pre Vás Testovaciu súpravu, s ktorou môžete v malom merítku vyskúšať vybrané pokusy z vyšších verzií súprav.

40 EUR bez DPH

Viac informácií